jailani, peguam, ustaz, islam, syariah, undang-undang, law

Posts tagged “mahkamah

DR ASRI, JAIS & UNDANG-UNDANG KABUR

Dunia

Banyak ketikanya, kerana dunia, manusia berbalah

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

http://www.ustjai.wordpress.com

19 Nov 2009

Dr Asri telah dituduh mengikut Seksyen 119 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Disertakan undang-undang tersebut seperti berikut:-

Seksyen 119. Kesalahan mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam tanpa tauliah.

(1) Mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang Agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah seksyen 118 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi—

    (a) mana-mana orang atau golongan orang yang dikecualikan oleh Majlis di bawah seksyen 121 Enakmen ini; atau(b) mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau perkara-perkara tentang agama Islam di dalam kediamannya sendiri kepada anggota keluarganya sahaja.

Jika diperhatikan kepada undang-undang ini, kita akan dapati terdapat persoalan (kekaburan) yang perlu diteliti.

Pengecualian hanya diberi kepada 2 keadaan, pertama, budibicara mutlak majlis agama, dan kedua, pengajaran agama kepada ahli keluarga.

Dalam banyak keadaan, pada pandangan saya, undang-undang perlulah jelas dan tidak kabur agar tiada pihak yang teraniaya dan kedaulatan undang-undang terpelihara.

Maksud saya, berdasarkan undang-undang ini, semua orang yang mengajar agama adalah salah kecuali tertakluk dalam dua pengecualian tersebut. Ini bermakna, jika saya mengajar tentang Islam kepada kawan saya di rumah saya, ia akan termasuk ke dalam kesalahan jenayah. Mungkin juga, saya boleh ditangkap jika mengajar anak saya tentang cara solat atau berwuduk jika saya dan anak saya itu berada di R&R (kerana itu bukan kediaman saya!). Banyak lagi kemungkinan lain yang boleh disebut di sini yang akan menyebabkan masyarakat umum akan berada dalam kegelisahan kerana kekaburan yang ada pada undang-undang.

Masyarakat berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang dikehendaki oleh kerajaan atau pihak berkuasa agama tentang sesuatu peraturan yang mengikat mereka.

Jika pihak berkuasa agama gagal memberikan panduan (atau undang-undang) yang jelas, maka ia mungkin akan menjadi perangkap undang-undang yang berbahaya kepada rakyat jelata lantaran tiada pengetahuan yang jelas terhadap standard sebenar undang-undang.

Pengalaman saya “berperang” di mahkamah sivil dan syariah selama 12 tahun menunjukkan, bukan setakat orang awam, malah ada pihak pendakwa syarie sendiri tidak tahu membezakan antara khalwat dan berkelakuan sumbang. Jika pegawai yang menangkap atau pegawai penyiasat dalam kes “mengajar agama tanpa tauliah” boleh memberi keterangan di mahkamah bahawa wajib seorang bapa mempunyai tauliah untuk mengajar anaknya di rumah sendiri, atau sebagaimana pegawai polis menjadi saksi di mahkamah mengatakan bahawa apabila 3 orang berkumpul walaupun ianya terdiri daripada ayah, ibu dan anak, perlu kepada permit polis, maka apa lagi orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Jika golongan yang sepatutnya terlatih, tetapi tidak faham perkara asas, bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan rakyat jelata tidak teraniaya.

Justeru itu, mungkin, menjadi sebab kenapa mahkamah A memberi keputusan yang berbeza berbanding mahkamah B, sedangkan fakta kes dan undang-undang semuanya sama.

Adakah kita ingin menyalahkan masyarakat yang tidak menghormati kita sedangkan kita yang menggubal undang-undang yang tersangat kabur malah kadangkala sangat membingungkan.

Ruh (semangat) undang-undang perlulah sesuai dan menyokong bukan sahaja Perlembagaan Negara (seperti kebebasan bersuara, beragama dan mendapat pendidikan), malah lebih penting dari itu selari dengan penyebaran Islam yang mana Islam adalah agama negara.

Nasihat terakhir saya ialah, janganlah kita termasuk dalam perangkap, kita merasakan apa yang kita lakukan ini betul kerana arahan atau sokongan pihak tertentu, tetapi sebenarnya, arahan atau sokongan tersebut itulah yang kemudiannya membawa rebah.

Untuk bacaan tambahan, sila rujuk,

Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, 343 U.S. 495, 72 S. Ct. 777, 96 L. Ed. 1098 [1952]

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

http://www.ustjai.wordpress.com

19 Nov 2009


Advertisements